Ocultació i geotèxtil

Disposem de productes geotèxtils i diversos sistemes d’ocultació.

Entre d’altres podràs trobar:

  • Bruc
  • Vímet
  • Canyissos naturals
  • Tanca artificial
  • Bambú xinès
  • Malles sombreadores
  • Gelosies
  • Antigerminants
  • Malles geotèxtils
  • Etc…