Coniferes

En el nostre centre de jardineria tenim a la venda gran varietat de plantes coníferes de diferents espècies i mides.

  • Avets
  • Teves
  • Xiprers (tanques)
  • Juniperos
  • Etc…

A més, si ho necessites, disposem de servei de transport propi.